Ansökan om understöd ur Sophie von Julins stiftelse

Via den här blanketten kan du söka om bidrag från Sophie Von Julins stiftelse.

Vänligen fyll i fälten noggrant.Sökande

Kontaktperson
 
Organisationens/föreningens/arbetsgruppens fullständiga namn
Organisation / förening / arbetsgrupp

Kategori
Registernummer
Bankkontonummer
Medlemmar
Fyll i alla medlemmars namn

Mål för ansökan

Ansökes om summa
Understöd sökes för
Kort beskrivning av målet för ansökan. Tilläggsuppgifter kan bifogas skilt. Max 200 tecken.


Bilagor

Fritt formulerad ansökning
Andra bilagor
Fyll i blanketten noggrant före du skickar den!